Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Östra Hulan - Öxeryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Hulan - Öxeryd 1219 15,8% 38,6% 25,4% 20,2% 6,5% 48,7% 51,3% 3,0%  
Summa 1219 15,8% 38,6% 25,4% 20,2% 6,5% 48,7% 51,3% 3,0%

http://www.val.se