Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 6 Strömslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
6 Strömslund 1733 16,2% 40,2% 23,4% 20,2% 7,3% 51,9% 48,1% 2,5%  
Summa 1733 16,2% 40,2% 23,4% 20,2% 7,3% 51,9% 48,1% 2,5%

http://www.val.se