Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 3 Stavre Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
3 Stavre Ö 1384 18,2% 37,1% 23,7% 21,0% 8,8% 49,8% 50,2% 2,7%  
Summa 1384 18,2% 37,1% 23,7% 21,0% 8,8% 49,8% 50,2% 2,7%

http://www.val.se