Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 2 Hjulkvarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
2 Hjulkvarn 1223 20,6% 36,7% 22,6% 20,1% 7,0% 51,4% 48,6% 3,1%  
Summa 1223 20,6% 36,7% 22,6% 20,1% 7,0% 51,4% 48,6% 3,1%

http://www.val.se