Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 25 Skogshöjden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
25 Skogshöjden 1624 19,1% 45,7% 23,0% 12,3% 7,5% 49,0% 51,0% 4,1%  
Summa 1624 19,1% 45,7% 23,0% 12,3% 7,5% 49,0% 51,0% 4,1%

http://www.val.se