Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 13 Centrum Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
13 Centrum Ö 1352 28,5% 21,3% 19,2% 31,1% 5,2% 47,0% 53,0% 4,6%  
Summa 1352 28,5% 21,3% 19,2% 31,1% 5,2% 47,0% 53,0% 4,6%

http://www.val.se