Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 11 Centrum S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
11 Centrum S 1777 29,9% 22,3% 20,4% 27,4% 6,2% 48,3% 51,7% 4,0%  
Summa 1777 29,9% 22,3% 20,4% 27,4% 6,2% 48,3% 51,7% 4,0%

http://www.val.se