Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 9 Centrum N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
9 Centrum N 1364 21,1% 17,0% 16,6% 45,2% 3,7% 45,5% 54,5% 1,4%  
Summa 1364 21,1% 17,0% 16,6% 45,2% 3,7% 45,5% 54,5% 1,4%

http://www.val.se