Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 14 Hjortmossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
14 Hjortmossen 1006 28,5% 23,6% 20,4% 27,5% 6,3% 50,3% 49,7% 4,5%  
Summa 1006 28,5% 23,6% 20,4% 27,5% 6,3% 50,3% 49,7% 4,5%

http://www.val.se