Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 12 Tingvalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
12 Tingvalla 1770 39,7% 26,4% 16,7% 17,2% 9,9% 51,5% 48,5% 3,7%  
Summa 1770 39,7% 26,4% 16,7% 17,2% 9,9% 51,5% 48,5% 3,7%

http://www.val.se