2018-09-17 11:43:44

Val till kommunfullmäktige i Skurup - Röster - I vallokal ej räknade röster

15,00%
5,00%
5,56%
5,00%
28,89%
8,89%
2,78%
26,67%
0,00%
1,11%
1,11%
0,00%
M C L KD S V MP SD FI KVS SkuP ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 27 15,00% +14 -8,64 13 23,64%
C Centerpartiet 9 5,00% +6 -0,45 3 5,45%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 10 5,56% +6 -1,72 4 7,27%
KD Kristdemokraterna 9 5,00% +7 +1,36 2 3,64%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 52 28,89% +41 +8,89 11 20,00%
V Vänsterpartiet 16 8,89% +13 +3,43 3 5,45%
MP Miljöpartiet de gröna 5 2,78% -3 -11,77 8 14,55%
SD Sverigedemokraterna 48 26,67% +41 +13,94 7 12,73%
FI Feministiskt initiativ     -1 -1,82 1 1,82%
KVS Kommunens Väl 2 1,11% +1 -0,71 1 1,82%
SkuP SkurupsPartiet 2 1,11% +2 +1,11    
ÖVR Övriga anmälda partier     -2 -3,64 2 3,64%
  Giltiga röster 180 100,00% +125   55 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 1,08% +2 +1,08    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2 1,08%   -2,43 2 3,51%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,54% +1 +0,54    

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -2 -3,64 2 3,64%
  Totalt övriga partier     -2 -3,64 2 3,64%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se