2018-09-17 11:25:22

Val till kommunfullmäktige i Skurup - Röster - valdistrikt Svenstorp

28,21%
9,52%
5,18%
1,84%
15,19%
3,84%
4,17%
26,21%
0,33%
2,17%
3,17%
0,17%
M C L KD S V MP SD FI KVS SkuP ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,03%
+2,31
2014: 85,71%

Röstfördelning - valdistrikt Svenstorp

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 169 28,21% -7 -3,27 176 31,48%
C Centerpartiet 57 9,52% +7 +0,57 50 8,94%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 31 5,18% -2 -0,73 33 5,90%
KD Kristdemokraterna 11 1,84% -8 -1,56 19 3,40%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 91 15,19% -11 -3,05 102 18,25%
V Vänsterpartiet 23 3,84% -3 -0,81 26 4,65%
MP Miljöpartiet de gröna 25 4,17% -3 -0,84 28 5,01%
SD Sverigedemokraterna 157 26,21% +56 +8,14 101 18,07%
FI Feministiskt initiativ 2 0,33% -1 -0,20 3 0,54%
KVS Kommunens Väl 13 2,17% -8 -1,59 21 3,76%
SkuP SkurupsPartiet 19 3,17% +19 +3,17    
ÖVR Övriga anmälda partier 1 0,17% +1 +0,17    
  Giltiga röster 599 100,00% +40   559 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,33% +2 +0,33    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2 0,33% -3 -0,55 5 0,89%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 603 88,03% +39 +2,31 564 85,71%
  Antal röstberättigade 685   +27   658  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Svenstorp

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,17% +1 +0,17    
  Totalt övriga partier 1 0,17% +1 +0,17    

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Svenstorp

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se