2018-09-17 11:32:25

Val till kommunfullmäktige i Skurup - Röster - valdistrikt Örsjö

20,78%
5,54%
2,08%
0,97%
21,47%
3,60%
4,43%
33,10%
0,14%
5,68%
2,22%
0,00%
M C L KD S V MP SD FI KVS SkuP ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,04%
+2,05
2014: 81,98%

Röstfördelning - valdistrikt Örsjö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 150 20,78% +39 +5,10 111 15,68%
C Centerpartiet 40 5,54% +6 +0,74 34 4,80%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 15 2,08% -12 -1,74 27 3,81%
KD Kristdemokraterna 7 0,97% -7 -1,01 14 1,98%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 155 21,47% -45 -6,78 200 28,25%
V Vänsterpartiet 26 3,60% -5 -0,78 31 4,38%
MP Miljöpartiet de gröna 32 4,43% -1 -0,23 33 4,66%
SD Sverigedemokraterna 239 33,10% +34 +4,15 205 28,95%
FI Feministiskt initiativ 1 0,14%     1 0,14%
KVS Kommunens Väl 41 5,68% -5 -0,82 46 6,50%
SkuP SkurupsPartiet 16 2,22% +16 +2,22    
ÖVR Övriga anmälda partier     -6 -0,85 6 0,85%
  Giltiga röster 722 100,00% +14   708 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,14% +1 +0,14    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 1,90% +3 +0,37 11 1,53%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 737 84,04% +18 +2,05 719 81,98%
  Antal röstberättigade 877       877  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Örsjö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -6 -0,85 6 0,85%
  Totalt övriga partier     -6 -0,85 6 0,85%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Örsjö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se