2018-09-18 10:55:06

Val till kommunfullmäktige i Skurup - Röster - valdistrikt Skurup 2

18,81%
7,22%
3,87%
0,69%
28,44%
5,24%
2,66%
27,49%
0,34%
3,26%
1,98%
0,00%
M C L KD S V MP SD FI KVS SkuP ÖVR
Valdeltagande
2018: 82,30%
+2,19
2014: 80,11%

Röstfördelning - valdistrikt Skurup 2

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 219 18,81% +17 +0,63 202 18,18%
C Centerpartiet 84 7,22% +32 +2,54 52 4,68%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 45 3,87% -1 -0,27 46 4,14%
KD Kristdemokraterna 8 0,69% -4 -0,39 12 1,08%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 331 28,44% -53 -6,13 384 34,56%
V Vänsterpartiet 61 5,24% +6 +0,29 55 4,95%
MP Miljöpartiet de gröna 31 2,66% -11 -1,12 42 3,78%
SD Sverigedemokraterna 320 27,49% +61 +4,18 259 23,31%
FI Feministiskt initiativ 4 0,34% +3 +0,25 1 0,09%
KVS Kommunens Väl 38 3,26% -19 -1,87 57 5,13%
SkuP SkurupsPartiet 23 1,98% +23 +1,98    
ÖVR Övriga anmälda partier     -1 -0,09 1 0,09%
  Giltiga röster 1164 100,00% +53   1111 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,08% +1 +0,08    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 16 1,35%   -0,06 16 1,42%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,09 1 0,09%
VDT Valdeltagande 1181 82,30% +53 +2,19 1128 80,11%
  Antal röstberättigade 1435   +27   1408  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Skurup 2

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,09 1 0,09%
  Totalt övriga partier     -1 -0,09 1 0,09%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Skurup 2

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se