2018-09-17 11:28:36

Val till kommunfullmäktige i Skurup - Röster - valdistrikt Skurup 3

27,39%
6,79%
3,55%
0,77%
27,78%
4,01%
2,31%
22,22%
0,08%
3,63%
1,23%
0,23%
M C L KD S V MP SD FI KVS SkuP ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,98%
+1,48
2014: 85,50%

Röstfördelning - valdistrikt Skurup 3

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 355 27,39% +76 +5,37 279 22,02%
C Centerpartiet 88 6,79% +16 +1,11 72 5,68%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 46 3,55% -39 -3,16 85 6,71%
KD Kristdemokraterna 10 0,77% -13 -1,04 23 1,82%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 360 27,78% -50 -4,58 410 32,36%
V Vänsterpartiet 52 4,01% +7 +0,46 45 3,55%
MP Miljöpartiet de gröna 30 2,31% -27 -2,18 57 4,50%
SD Sverigedemokraterna 288 22,22% +71 +5,10 217 17,13%
FI Feministiskt initiativ 1 0,08% +1 +0,08    
KVS Kommunens Väl 47 3,63% -30 -2,45 77 6,08%
SkuP SkurupsPartiet 16 1,23% +16 +1,23    
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,23% +1 +0,07 2 0,16%
  Giltiga röster 1296 100,00% +29   1267 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 20 1,52% -1 -0,11 21 1,63%
OG Ogiltiga röster - övriga     -3 -0,23 3 0,23%
VDT Valdeltagande 1316 86,98% +25 +1,48 1291 85,50%
  Antal röstberättigade 1513   +3   1510  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Skurup 3

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
PP Piratpartiet 3 0,23% +3 +0,23    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -2 -0,16 2 0,16%
  Totalt övriga partier 3 0,23% +1 +0,07 2 0,16%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Skurup 3

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se