2018-09-17 11:32:02

Val till kommunfullmäktige i Skurup - Röster - valdistrikt Skivarp 2

29,51%
10,45%
10,79%
0,80%
12,86%
4,02%
3,67%
19,52%
0,00%
0,80%
7,35%
0,23%
M C L KD S V MP SD FI KVS SkuP ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,50%
-1,09
2014: 89,59%

Röstfördelning - valdistrikt Skivarp 2

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 257 29,51% -49 -6,84 306 36,34%
C Centerpartiet 91 10,45% +16 +1,54 75 8,91%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 94 10,79% -6 -1,08 100 11,88%
KD Kristdemokraterna 7 0,80% -19 -2,28 26 3,09%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 112 12,86% -20 -2,82 132 15,68%
V Vänsterpartiet 35 4,02% +8 +0,81 27 3,21%
MP Miljöpartiet de gröna 32 3,67% -15 -1,91 47 5,58%
SD Sverigedemokraterna 170 19,52% +72 +7,88 98 11,64%
FI Feministiskt initiativ            
KVS Kommunens Väl 7 0,80% -21 -2,52 28 3,33%
SkuP SkurupsPartiet 64 7,35% +64 +7,35    
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,23% -1 -0,13 3 0,36%
  Giltiga röster 871 100,00% +29   842 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,11% +1 +0,11    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,57% -5 -0,60 10 1,17%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 877 88,50% +25 -1,09 852 89,59%
  Antal röstberättigade 991   +40   951  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Skivarp 2

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
PP Piratpartiet 1 0,11% +1 +0,11    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,11% -2 -0,24 3 0,36%
  Totalt övriga partier 2 0,23% -1 -0,13 3 0,36%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Skivarp 2

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Medborgerlig Samling 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se