2018-09-17 11:31:54

Val till kommunfullmäktige i Skurup - Röster - valdistrikt Skurup 4

24,54%
6,83%
3,06%
0,92%
26,74%
3,27%
1,35%
24,75%
0,00%
4,84%
3,49%
0,21%
M C L KD S V MP SD FI KVS SkuP ÖVR
Valdeltagande
2018: 80,74%
+3,49
2014: 77,25%

Röstfördelning - valdistrikt Skurup 4

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 345 24,54% +85 +4,46 260 20,08%
C Centerpartiet 96 6,83% +16 +0,65 80 6,18%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 43 3,06% -9 -0,96 52 4,02%
KD Kristdemokraterna 13 0,92% -6 -0,54 19 1,47%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 376 26,74% -78 -8,32 454 35,06%
V Vänsterpartiet 46 3,27% -2 -0,43 48 3,71%
MP Miljöpartiet de gröna 19 1,35% -18 -1,51 37 2,86%
SD Sverigedemokraterna 348 24,75% +89 +4,75 259 20,00%
FI Feministiskt initiativ     -4 -0,31 4 0,31%
KVS Kommunens Väl 68 4,84% -13 -1,42 81 6,25%
SkuP SkurupsPartiet 49 3,49% +49 +3,49    
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,21% +2 +0,14 1 0,08%
  Giltiga röster 1406 100,00% +111   1295 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 18 1,26% -7 -0,63 25 1,89%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,07% -3 -0,23 4 0,30%
VDT Valdeltagande 1425 80,74% +101 +3,49 1324 77,25%
  Antal röstberättigade 1765   +51   1714  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Skurup 4

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
PP Piratpartiet 3 0,21% +3 +0,21    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,08 1 0,08%
  Totalt övriga partier 3 0,21% +2 +0,14 1 0,08%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Skurup 4

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se