2018-09-17 11:33:28

Val till kommunfullmäktige i Skurup - Röster - valdistrikt Villie

23,66%
9,22%
2,54%
0,94%
19,92%
5,75%
4,68%
26,34%
0,27%
3,74%
2,81%
0,13%
M C L KD S V MP SD FI KVS SkuP ÖVR
Valdeltagande
2018: 81,54%
-0,22
2014: 81,76%

Röstfördelning - valdistrikt Villie

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 177 23,66% +48 +5,85 129 17,82%
C Centerpartiet 69 9,22% -12 -1,96 81 11,19%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 19 2,54% -4 -0,64 23 3,18%
KD Kristdemokraterna 7 0,94% +2 +0,25 5 0,69%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 149 19,92% -60 -8,95 209 28,87%
V Vänsterpartiet 43 5,75% -2 -0,47 45 6,22%
MP Miljöpartiet de gröna 35 4,68% -1 -0,29 36 4,97%
SD Sverigedemokraterna 197 26,34% +52 +6,31 145 20,03%
FI Feministiskt initiativ 2 0,27% -4 -0,56 6 0,83%
KVS Kommunens Väl 28 3,74% -15 -2,20 43 5,94%
SkuP SkurupsPartiet 21 2,81% +21 +2,81    
ÖVR Övriga anmälda partier 1 0,13% -1 -0,14 2 0,28%
  Giltiga röster 748 100,00% +24   724 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,40% -6 -0,83 9 1,22%
OG Ogiltiga röster - övriga     -2 -0,27 2 0,27%
VDT Valdeltagande 751 81,54% +16 -0,22 735 81,76%
  Antal röstberättigade 921   +22   899  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Villie

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,13% -1 -0,14 2 0,28%
  Totalt övriga partier 1 0,13% -1 -0,14 2 0,28%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Villie

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Medborgerlig Samling 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se