2018-09-17 14:23:52

Val till kommunfullmäktige i Skurup - Röster - valdistrikt Skivarp 1

20,37%
6,18%
3,78%
0,92%
20,25%
5,03%
2,97%
34,44%
0,00%
2,86%
3,09%
0,11%
M C L KD S V MP SD FI KVS SkuP ÖVR
Valdeltagande
2018: 79,16%
+1,58
2014: 77,58%

Röstfördelning - valdistrikt Skivarp 1

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 178 20,37% +21 +1,40 157 18,96%
C Centerpartiet 54 6,18% -15 -2,15 69 8,33%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 33 3,78% +3 +0,15 30 3,62%
KD Kristdemokraterna 8 0,92% +1 +0,07 7 0,85%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 177 20,25% -46 -6,68 223 26,93%
V Vänsterpartiet 44 5,03% +6 +0,44 38 4,59%
MP Miljöpartiet de gröna 26 2,97% -4 -0,65 30 3,62%
SD Sverigedemokraterna 301 34,44% +73 +6,90 228 27,54%
FI Feministiskt initiativ     -2 -0,24 2 0,24%
KVS Kommunens Väl 25 2,86% -17 -2,21 42 5,07%
SkuP SkurupsPartiet 27 3,09% +27 +3,09    
ÖVR Övriga anmälda partier 1 0,11% -1 -0,13 2 0,24%
  Giltiga röster 874 100,00% +46   828 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 10 1,13% +4 +0,41 6 0,72%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,11% +1 +0,11    
VDT Valdeltagande 885 79,16% +51 +1,58 834 77,58%
  Antal röstberättigade 1118   +43   1075  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Skivarp 1

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,11% -1 -0,13 2 0,24%
  Totalt övriga partier 1 0,11% -1 -0,13 2 0,24%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Skivarp 1

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Nordiska motståndsrörelsen 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se