2018-09-18 18:25:01

Val till kommunfullmäktige i Skurup - Röster - valdistrikt Skurup 1

21,64%
5,54%
4,13%
0,94%
28,83%
3,89%
2,89%
25,71%
0,18%
4,19%
1,95%
0,12%
M C L KD S V MP SD FI KVS SkuP ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,21%
+1,75
2014: 82,47%

Röstfördelning - valdistrikt Skurup 1

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 367 21,64% +81 +4,20 286 17,44%
C Centerpartiet 94 5,54% -12 -0,92 106 6,46%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 70 4,13% -20 -1,36 90 5,49%
KD Kristdemokraterna 16 0,94% -3 -0,22 19 1,16%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 489 28,83% -113 -7,87 602 36,71%
V Vänsterpartiet 66 3,89% -1 -0,19 67 4,09%
MP Miljöpartiet de gröna 49 2,89% -15 -1,01 64 3,90%
SD Sverigedemokraterna 436 25,71% +115 +6,13 321 19,57%
FI Feministiskt initiativ 3 0,18% +2 +0,12 1 0,06%
KVS Kommunens Väl 71 4,19% -13 -0,94 84 5,12%
SkuP SkurupsPartiet 33 1,95% +33 +1,95    
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,12% +2 +0,12    
  Giltiga röster 1696 100,00% +56   1640 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,06% +1 +0,06    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 25 1,45% +1 +0,01 24 1,44%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,06%     1 0,06%
VDT Valdeltagande 1723 84,21% +58 +1,75 1665 82,47%
  Antal röstberättigade 2046   +27   2019  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Skurup 1

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,12% +2 +0,12    
  Totalt övriga partier 2 0,12% +2 +0,12    

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Skurup 1

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Direktdemokraterna 1
Medborgerlig Samling 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se