Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tierp - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hållnäs 913 9,0% 20,0% 31,3% 39,6% 3,6% 52,4% 47,6% 0,7%  
Kyrkbyn 917 19,5% 32,1% 25,5% 22,9% 8,3% 52,9% 47,1% 2,1%  
Månkarbo 1008 21,3% 31,1% 25,3% 22,3% 10,6% 51,2% 48,8% 2,3%  
Skärplinge 1491 13,4% 26,4% 27,0% 33,2% 7,0% 50,4% 49,6% 1,7%  
Söderfors 1805 15,5% 29,6% 26,5% 28,4% 6,3% 50,9% 49,1% 5,4%  
Tierps köping norra 1505 18,1% 30,2% 22,3% 29,4% 7,9% 47,7% 52,3% 2,3%  
Tierps köping södra 1817 17,9% 27,0% 20,3% 34,8% 6,4% 47,7% 52,3% 6,1%  
Tobo 815 18,3% 30,4% 28,8% 22,5% 8,6% 52,1% 47,9% 3,3%  
Vallskoga 1452 14,8% 34,5% 28,5% 22,2% 6,1% 49,4% 50,6% 2,8%  
Vendel 788 16,0% 34,0% 29,9% 20,1% 8,6% 52,3% 47,7% 1,6%  
Västland-Karlholm 1585 15,2% 24,5% 29,1% 31,1% 5,6% 53,0% 47,0% 2,1%  
Örbyhus 1857 19,0% 35,7% 22,2% 23,1% 7,2% 48,4% 51,6% 3,1%  
Tierps kommun 15953 16,5% 29,7% 25,8% 28,0% 7,0% 50,3% 49,7% 3,0%

http://www.val.se