Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tierp - Ålder och kön - Skärplinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärplinge 1491 13,4% 26,4% 27,0% 33,2% 7,0% 50,4% 49,6% 1,7%  
Summa 1491 13,4% 26,4% 27,0% 33,2% 7,0% 50,4% 49,6% 1,7%

http://www.val.se