Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tierp - Ålder och kön - Tobo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tobo 815 18,3% 30,4% 28,8% 22,5% 8,6% 52,1% 47,9% 3,3%  
Summa 815 18,3% 30,4% 28,8% 22,5% 8,6% 52,1% 47,9% 3,3%

http://www.val.se