Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tierp - Ålder och kön - Tierps köping södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tierps köping södra 1817 17,9% 27,0% 20,3% 34,8% 6,4% 47,7% 52,3% 6,1%  
Summa 1817 17,9% 27,0% 20,3% 34,8% 6,4% 47,7% 52,3% 6,1%

http://www.val.se