Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tierp - Ålder och kön - Månkarbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Månkarbo 1008 21,3% 31,1% 25,3% 22,3% 10,6% 51,2% 48,8% 2,3%  
Summa 1008 21,3% 31,1% 25,3% 22,3% 10,6% 51,2% 48,8% 2,3%

http://www.val.se