Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tierp - Ålder och kön - Hållnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hållnäs 913 9,0% 20,0% 31,3% 39,6% 3,6% 52,4% 47,6% 0,7%  
Summa 913 9,0% 20,0% 31,3% 39,6% 3,6% 52,4% 47,6% 0,7%

http://www.val.se