Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tierp - Ålder och kön - Örbyhus

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örbyhus 1857 19,0% 35,7% 22,2% 23,1% 7,2% 48,4% 51,6% 3,1%  
Summa 1857 19,0% 35,7% 22,2% 23,1% 7,2% 48,4% 51,6% 3,1%

http://www.val.se