Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tierp - Ålder och kön - Västland-Karlholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västland-Karlholm 1585 15,2% 24,5% 29,1% 31,1% 5,6% 53,0% 47,0% 2,1%  
Summa 1585 15,2% 24,5% 29,1% 31,1% 5,6% 53,0% 47,0% 2,1%

http://www.val.se