Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tierp - Ålder och kön - Vallskoga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallskoga 1452 14,8% 34,5% 28,5% 22,2% 6,1% 49,4% 50,6% 2,8%  
Summa 1452 14,8% 34,5% 28,5% 22,2% 6,1% 49,4% 50,6% 2,8%

http://www.val.se