Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tierp - Ålder och kön - Söderfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderfors 1805 15,5% 29,6% 26,5% 28,4% 6,3% 50,9% 49,1% 5,4%  
Summa 1805 15,5% 29,6% 26,5% 28,4% 6,3% 50,9% 49,1% 5,4%

http://www.val.se