Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tierp - Ålder och kön - Tierps köping norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tierps köping norra 1505 18,1% 30,2% 22,3% 29,4% 7,9% 47,7% 52,3% 2,3%  
Summa 1505 18,1% 30,2% 22,3% 29,4% 7,9% 47,7% 52,3% 2,3%

http://www.val.se