Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tierp - Ålder och kön - Kyrkbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkbyn 917 19,5% 32,1% 25,5% 22,9% 8,3% 52,9% 47,1% 2,1%  
Summa 917 19,5% 32,1% 25,5% 22,9% 8,3% 52,9% 47,1% 2,1%

http://www.val.se