Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blentarp 1590 12,2% 37,0% 28,8% 21,9% 5,4% 52,6% 47,4% 4,4%  
Everlöv 708 9,7% 36,6% 29,5% 24,2% 3,5% 54,5% 45,5% 3,8%  
Fränninge 745 17,4% 31,7% 29,7% 21,2% 9,4% 53,0% 47,0% 6,7%  
Lövestad 1073 18,1% 29,1% 28,6% 24,2% 7,5% 52,1% 47,9% 8,0%  
Sjöbo Emanuel 1580 19,6% 27,1% 21,6% 31,7% 8,4% 49,1% 50,9% 4,2%  
Sjöbo Färsinga 1632 18,0% 27,9% 21,3% 32,8% 6,3% 47,7% 52,3% 3,4%  
Sjöbo Linné 1557 17,2% 32,8% 26,5% 23,4% 6,9% 49,1% 50,9% 3,3%  
Sjöbo Sandbäck 1759 13,8% 31,6% 25,6% 28,9% 5,6% 51,2% 48,8% 2,3%  
Sövde 532 10,0% 37,4% 30,8% 21,8% 4,1% 51,9% 48,1% 5,8%  
Vanstad 1368 14,5% 36,7% 29,5% 19,3% 6,1% 54,3% 45,7% 6,3%  
Vollsjö 1208 17,7% 28,6% 27,6% 26,1% 7,9% 52,2% 47,8% 7,4%  
Östra Kärrstorp 756 15,2% 36,9% 29,0% 18,9% 7,0% 51,2% 48,8% 9,3%  
Sjöbo 14508 15,7% 32,2% 26,6% 25,4% 6,6% 51,2% 48,8% 5,0%

http://www.val.se