Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön - Lövestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lövestad 1073 18,1% 29,1% 28,6% 24,2% 7,5% 52,1% 47,9% 8,0%  
Summa 1073 18,1% 29,1% 28,6% 24,2% 7,5% 52,1% 47,9% 8,0%

http://www.val.se