Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön - Blentarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blentarp 1590 12,2% 37,0% 28,8% 21,9% 5,4% 52,6% 47,4% 4,4%  
Summa 1590 12,2% 37,0% 28,8% 21,9% 5,4% 52,6% 47,4% 4,4%

http://www.val.se