Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön - Everlöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Everlöv 708 9,7% 36,6% 29,5% 24,2% 3,5% 54,5% 45,5% 3,8%  
Summa 708 9,7% 36,6% 29,5% 24,2% 3,5% 54,5% 45,5% 3,8%

http://www.val.se