Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön - Vollsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vollsjö 1208 17,7% 28,6% 27,6% 26,1% 7,9% 52,2% 47,8% 7,4%  
Summa 1208 17,7% 28,6% 27,6% 26,1% 7,9% 52,2% 47,8% 7,4%

http://www.val.se