Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön - Fränninge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fränninge 745 17,4% 31,7% 29,7% 21,2% 9,4% 53,0% 47,0% 6,7%  
Summa 745 17,4% 31,7% 29,7% 21,2% 9,4% 53,0% 47,0% 6,7%

http://www.val.se