Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön - Sjöbo Emanuel

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöbo Emanuel 1580 19,6% 27,1% 21,6% 31,7% 8,4% 49,1% 50,9% 4,2%  
Summa 1580 19,6% 27,1% 21,6% 31,7% 8,4% 49,1% 50,9% 4,2%

http://www.val.se