Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön - Sjöbo Linné

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöbo Linné 1557 17,2% 32,8% 26,5% 23,4% 6,9% 49,1% 50,9% 3,3%  
Summa 1557 17,2% 32,8% 26,5% 23,4% 6,9% 49,1% 50,9% 3,3%

http://www.val.se