Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön - Sjöbo Färsinga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöbo Färsinga 1632 18,0% 27,9% 21,3% 32,8% 6,3% 47,7% 52,3% 3,4%  
Summa 1632 18,0% 27,9% 21,3% 32,8% 6,3% 47,7% 52,3% 3,4%

http://www.val.se