Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön - Östra Kärrstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Kärrstorp 756 15,2% 36,9% 29,0% 18,9% 7,0% 51,2% 48,8% 9,3%  
Summa 756 15,2% 36,9% 29,0% 18,9% 7,0% 51,2% 48,8% 9,3%

http://www.val.se