Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön - Vanstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vanstad 1368 14,5% 36,7% 29,5% 19,3% 6,1% 54,3% 45,7% 6,3%  
Summa 1368 14,5% 36,7% 29,5% 19,3% 6,1% 54,3% 45,7% 6,3%

http://www.val.se