Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön - Sövde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sövde 532 10,0% 37,4% 30,8% 21,8% 4,1% 51,9% 48,1% 5,8%  
Summa 532 10,0% 37,4% 30,8% 21,8% 4,1% 51,9% 48,1% 5,8%

http://www.val.se