Val till kommunfullmäktige i Oskarshamn - Ålder och kön - Kolberga-Mockebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kolberga-Mockebo 1439 13,8% 38,2% 21,3% 26,7% 6,9% 50,7% 49,3% 1,7%  
Summa 1439 13,8% 38,2% 21,3% 26,7% 6,9% 50,7% 49,3% 1,7%

http://www.val.se