Val till kommunfullmäktige i Oskarshamn - Ålder och kön - Orrängen-Syrenhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Orrängen-Syrenhagen 1017 18,1% 32,8% 22,6% 26,5% 5,9% 49,7% 50,3% 2,3%  
Summa 1017 18,1% 32,8% 22,6% 26,5% 5,9% 49,7% 50,3% 2,3%

http://www.val.se