Val till kommunfullmäktige i Oskarshamn - Ålder och kön - Påskallavik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Påskallavik 1331 13,8% 29,9% 25,7% 30,6% 4,7% 50,3% 49,7% 2,0%  
Summa 1331 13,8% 29,9% 25,7% 30,6% 4,7% 50,3% 49,7% 2,0%

http://www.val.se