Val till kommunfullmäktige i Oskarshamn - Ålder och kön - Rödsle-Norrby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rödsle-Norrby 1265 14,1% 33,6% 24,8% 27,5% 6,3% 49,6% 50,4% 2,1%  
Summa 1265 14,1% 33,6% 24,8% 27,5% 6,3% 49,6% 50,4% 2,1%

http://www.val.se