Val till kommunfullmäktige i Oskarshamn - Ålder och kön - Solbacka-Åsa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Solbacka-Åsa 1339 17,8% 22,4% 19,9% 39,9% 5,5% 46,2% 53,8% 2,3%  
Summa 1339 17,8% 22,4% 19,9% 39,9% 5,5% 46,2% 53,8% 2,3%

http://www.val.se