Val till kommunfullmäktige i Oskarshamn - Ålder och kön - Norrtorn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtorn 1386 20,0% 28,4% 24,9% 26,7% 5,1% 49,6% 50,4% 3,5%  
Summa 1386 20,0% 28,4% 24,9% 26,7% 5,1% 49,6% 50,4% 3,5%

http://www.val.se